Bitcoin prijs verwachting 2021 – een realistische schatting

Bitcoin prijs voorspelling 2021
 
Dé 2 vragen waarbij iedereen snakt naar het antwoord. Wat kunnen we verwachten van de prijs van Bitcoin komend jaar? Moeten we nu kopen of verkopen?

Als we die verwachting met 100% zekerheid konden geven, dan had ik deze blog waarschijnlijk geschreven vanaf mijn eigen eiland in de Bahama’s. Maar zo ver zijn we nog niet: de praktijk van het voorspellen is weerbarstig.

De schattingen van Bitcoinexperts lopen vrij uiteen. Ze noemen prijzen van tussen de 40,000 en de 1 miljoen dollar. Maar hoe realistische zijn deze schattingen, en waar zijn ze op gebaseerd?
 
John McAfee 1 million prediction 2021

 

Het doel van deze blog is om een zo accuraat mogelijke schatting te geven van de prijs van Bitcoin. Niet alleen in 2021, maar ook van daarna. We gaan het stapsgewijs en zo simpel mogelijk uitleggen.

 

Daarnaast leggen we je uit vanuit welk perspectief we dit beargumenteren, waarbij we verschillende modellen uiteenzetten. Hierbij gaan we Bitcoin ook plaatsen binnen het brede plaatje van de huidige economische omstandigheden.

 

Als je de economische omstandigheden niet in acht neemt begrijp je niet waarom de prijs van Bitcoin in de afgelopen jaren zo fors is gestegen. Als je het wel begrijpt snap je beter waarom Bitcoin waarde heeft, en kun je het een plekje geven. Dan durf je (waarschijnlijk) ook makkelijker de stap te zetten om te beginnen met investeren.

 

Laten we de inhoud induiken. Hierbij moeten we eerst 2 belangrijke modellen benaderen. Vervolgens combineren we deze, en gaan we hierop onze voorspelling baseren.

 

Technische analyse

 

Bij het eerste model gebruiken we technische analyse. Hierbij analyseer je de Bitcoin prijs grafiek en probeer je op basis daarvan de toekomst te voorspellen.

 

Omdat de prijsschommelingen van Bitcoin groot zijn is het moeilijk om op korte termijn te schatten wat de prijs gaat doen op basis van de bestaande grafieken. Als je echter voldoende uitzoomt en de gehele Bitcoin prijsgeschiedenis erbij pakt, dan kun je een redelijk overzicht krijgen.
 
Bitcoin cycli
 
Hierboven zie je prijsgeschiedenis van Bitcoin sinds hij in 2008 gelanceerd is. We hebben dus alle prijsdata voorhanden. Helemaal links in de grafiek is 2008, helemaal rechts 2022.

 

Als je goed oplet zie je dat er in zekere mate een terugkerend patroon is dat te onderscheiden is in grofweg 3 fases. Voor het gemak heb ik deze aangegeven in de prijsgrafiek. Hieronder gaan we ze kort beschrijven.

 

Fase 1. Snelle stijging van prijs

 

Fase 2. Snelle daling van de prijs

 

Fase 3. Relatieve prijsstabilisatie

 

De fases gaan vaak als volgt. Bitcoin heeft momenten dat het veel in het nieuws komt. Bijvoorbeeld omdat institutionele investeerders willen instappen of dat er geavanceerde nieuwe blockchain technologie ontwikkeld is die aandacht krijgt. Op dat moment wordt er veel gekocht en gaat de prijs in hoog tempo omhoog (fase 1).

 

Vervolgens verkopen de investeerders massaal als ze goede winsten hebben gehaald. Er komt paniek op de markt en de markt daalt (fase 2).

 

Tot slot, wanneer de grootste paniek over is zitten met name de lange termijn investeerders in de markt. De prijs stabiliseert en er wordt een nieuw evenwicht gecreëerd waaruit weer groei kan worden gerealiseerd.

 

Tot nu toe heeft Bitcoin volgens bovenstaande cycli zijn koerstrends meegemaakt. Op basis van de grafiek zou je kunnen beargumenteren dat we nu weer in fase 1 zitten: snelle stijging van de prijs.

 

Op basis van de historische grafiek zou deze fase een jaar kunnen aanhouden als je ervan uitgaat dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen.

 

Als je de grafieken doortrekt, dan zou de volgende top ergens in 2022 liggen – rond de 140,000 dollar.

 

Fundamentele analyse

 

We hebben net de technische analyse behandeld, en dit vertelt iets over de prijs van Bitcoin maar niet hoe die prijs tot stand is gekomen. Het zegt dus iets over het gevolg – maar niet over de oorzaak.

 

Fundamentele analyse bij Bitcoin voer je uit als je wilt kijken naar de oorzaak van de prijstrends. Waarom zou Bitcoin stijgen? Waarom heeft het waarde?
 
Bitcoin prijs, schaarste, nut
 
Vooral die laatste vraag is belangrijk. Wat voor waarde heeft het dat mensen het zo graag willen kopen?

 

In algemene zin wordt waarde bepaald door het nut dat iets heeft. Het nut van Bitcoin is dat het waarde kan opslaan. Net als goud kan het gebruikt worden om je vermogen te behouden en mogelijk te laten groeien.

 

Het tweede waardoor de waarde van iets wordt bepaald is schaarste. Een diamant is waardevol. Echter als morgen alle zandkorrels op aarde veranderen in diamanten dan zou het geen waarde meer hebben. Dan is het niet schaars meer.

 

Bitcoin is heel schaars omdat er een maximumaantal is van 21 miljoen terwijl euro’s of dollars totaal niet schaars zijn. Dollars en euro’s kunnen worden bijgedrukt, en dat is precies wat er in de afgelopen jaren in hoog tempo heeft plaatsgevonden.

 

In de onderstaande grafiek zie je hoe de banken en overheden extra geld in de omloop hebben gebracht door de jaren heen. Dit doen ze door de rentes laag te houden en geld bij te printen. Hierdoor neemt de waarde van je geld af. Dit heet inflatie.
 
Monetaire basis dollar
 
Van inflatie merk je meestal op de korte termijn niks. Als een glaasje bier een maand geleden 2,80 euro was en een maand later 2,85 euro, dan zul je daar over het algemeen weinig van merken.

 

Als je echter een grotere periode bekijkt, zie je het effect pas goed. Als voorbeeld nemen we de prijs van 50 liter bier. In 2006 betaalde je daar 86 euro voor, in 2019 ruim 150 euro. Dat is een prijsstijging van 75%. Dit komt niet doordat bier in absolute zin meer waard is geworden. Dit is omdat de Euro zelf in waarde is gedaald waardoor je voor dezelfde hoeveelheid bier nu meer Euro’s nodig hebt.

 

Bier fust prijs inflatie
 
Bitcoin kan niet zomaar worden bijgedrukt. Er is uiteindelijk een maximum aantal munten in de omloop, en dat aantal kan nooit overschreden worden. Dat zit namelijk vast in de code van Bitcoin.

 

Er kunnen nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins in omloop komen. Bitcoin is dus veel meer schaars ten opzichte van dollars of euro’s.

 

En dan hebben we nu 2 belangrijke fundamentele factoren behandeld. Het is namelijk de combinatie van het nut “Bitcoin kan waarde opslaan”, in combinatie met schaarste “maximum van 21 miljoen” dat bepaalt dat Bitcoin fundamenteel waarde bezit.

 

Deze twee factoren worden meegenomen in het stock-to-flowmodel. Dit model voorspelt dat Bitcoin door de tijd heen meer waarde zal hebben omdat het steeds schaarser wordt. Dit model gaan we samen met technische analyse gebruiken om onze voorspelling te doen.

 

De verwachting van 2021

 

Nu gaan we beide modellen combineren om onze conclusies te trekken. Als we het fundamentele model (stock-to-flow) combineren met de prijsgeschiedenis (technische analyse), dan krijg je de volgende grafiek.
 
Stock-to-flow model Bitcoin
 
Wat je in deze grafiek ziet is een zwarte lijn die stapsgewijs omhoog gaat. Dit is een waarde die voortkomt uit het stock-to-flowmodel. Daaroverheen is de prijsgeschiedenis van Bitcoin sinds de oprichting in 2008 getekend. Dit is de lijn met allerlei kleuren.

 

Wat opvalt is dat de lijnen in zekere mate overeenkomen. De geschiedenis van de Bitcoin prijs valt dus samen met het fundamentele model van schaarste en nut dat Bitcoin heeft.

 

We hebben de prijsgrafiek in groen doorgetrokken om ruwweg onze voorspelling te doen van de prijs. Ook hier komen we op ongeveer 140,000 dollar. We hebben de piek nu rond begin 2022 getekend, maar hier nog een slag om de arm. De piek zou iets eerder of iets later bereikt kunnen worden.

 

Deze voorspelling is de beste die we op dit moment kunnen doen. Hierbij gebruiken we namelijk alle prijsdata die voorhanden is in combinatie met de fundamentele eigenschappen van Bitcoin.

 

Langetermijnverwachting

 

Nu gaan we het geheel in perspectief brengen van de economische omstandigheden om zo een langetermijnverwachting te kunnen scheppen.

 

Sinds de coronacrisis hebben de banken en overheden alles in hun macht gesteld om de gevolgen van de crisis te verkleinen. Dit hebben ze gedaan door gigantische steunpakketten uit te geven.

 

Normaliter wordt een steunpakket betaald met belastinggeld. Er zijn nu echter flink minder belastingopbrengsten, omdat de winkels gedwongen gesloten zijn. Het wordt dus betaald met bijgedrukt geld. Geld dat uit het niets is gemaakt.

 

En de verwachting is dat centrale banken in de Verenigde Staten en in Europa ook in 2021 door blijven gaan met het steunen van de economie.
 
Hoofden centrale banken Lagarde powell Bailey
 
De steunpakketten in Nederland lopen in ieder geval door tot de winkels weer open mogen gaan. In de Verenigde Staten staat er een nieuw steunpakket voor de deur van 1,9 biljoen dollar (1900 miljard dollar).

 

De verwachting is dus dat er in 2021 nog volop euro’s en dollars bijgedrukt gaan worden. Hierdoor wordt gevreesd dat de waarde van euro’s dus ook omlaag zal gaan. Het bezit van relatief veel euro’s wordt daarom als risico gezien voor je vermogen.

 

Met deze gedachte investeren op dit moment dan ook een flink aantal mensen en ook een aantal grote investeringsfondsen (waaronder Greyscale: https://grayscale.co/bitcoin-trust/) in Bitcoin of andere cryptovaluta.

 

Wanneer zal dit veranderen? Dat zal afhankelijk zijn van het beleid van centrale banken en van overheden. Door het bijdrukken van geld wordt het geld minder waard.

 

Als de inflatie zo hoog wordt dat de economie instabiel wordt en pensioenen onder druk komen te staan, dan moeten overheden en centrale banken ingrijpen.

 

Dit heeft als gevolg dat ze het geld dat nu wordt bijgedrukt weer uit de omloop gaan halen. Een manier om dit te doen is door de rentes te verhogen en de euro-opbrengsten van die rentes dan te vernietigen.
 
Lage rente meer investeringen hogere inflatie
 
Dit zou de Bitcoinkoers flink kunnen drukken. Mocht dit in de toekomst gaan gebeuren, dan is het in ieder geval niet de verwachting dat dit al in 2021 zal zijn.

 

Dus zolang de Economische omstandigheden hetzelfde blijven hebben wij voor nu geen reden om niet aan te nemen dat Bitcoin zijn traditionele vierjaarscyclus zou aanhouden (zie grafiek 1).

 

Binnen die cyclus verwachten wij dus in dit jaar een snelle prijsstijging met een piek rond 140,000 dollar. Wanneer die piek er precies zal zijn, valt moeilijk te zeggen. En na de piek treedt er weer een fase aan waarin Bitcoin flink zal dalen. (grafiek 1, fase 2)

 

Tot slot

 

We hopen dat je bij dezen veel hebt geleerd over wat Bitcoin waarde geeft en hoe een marktcyclus van Bitcoin eruitziet. Heb je een andere theorie? Laat dan een bericht achter onderaan de pagina.

 

Het is van belang om erbij te noemen dat we voorspellingen doen op basis van modellen. We kunnen dan ook niet voorspellen wat de koers van Bitcoin precies gaat doen. Bitcoin en cryptovaluta blijven een hoger risico hebben ten opzichte van reguliere beleggingsproducten. Investeer daarom nooit meer dan je bereid bent te kunnen verliezen.

 

Mocht je willen investeren, dan kunnen wij jou daarbij op weg helpen. Met een videocursus óf privébegeleiding helpen wij al jaren beginners en gevorderden op weg met investeringen in cryptovaluta. Bekijk hier ons aanbod.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *