▼ Theorie: Bitcoin, Altcoins, ICO’s en hoe schaf je ze aan? …

Tijdens het eerste deel van de presentatie gaan we in op Bitcoin en de techniek die erachter zit: Blockchain. Tevens praten we over alternatieve munten (Altcoins), Initial Coin offering’s (ICO’s) en hoe je moet onderzoeken welke cryptocurrency een goede investeringspotentie heeft. We sluiten het eerste deel af door na te gaan hoe je ze aanschaft.